نوشته‌ها

, , ,

قیمت باربری |نرخ باربری |02122082193

قیمت باربری

قیمت باربری ملل 

ردیف مورد قیمت(تومان) توضیحات
1 نیسان بار(کمتر از 2 ساعت) 45.000 – 55.000 هزینه به ازای ساعت کاری اضافی 20.000 تومان
2 وانت بار (کمتر از 2 ساعت) 45.000 – 55.000 هزینه به ازای ساعت کار اضافی 25.000 تومان
3 کامیون,خاور608 و خاور808(کمتر از 3 ساعت) 80.000 – 100.000 هزینه به ازای ساعت کار اضافی یک سوم هزینه
4 کارگر(کمتر از 3 ساعت) 25.000 – 35.000 هزینه به ازای ساعت کار اضافی یک سوم هزینه

کامیون شامل خاور 608، خاور 808 و ایسوزو میباشد

ساعت اضافی برای کامیون از ساعت سوم و برای نیسان از ساعت دوم به بعد محاسبه می شود

ظرفیت وانت کمتر از یک تن و برای نیسان بار کمتر از دو تن است

دستمزد کارگران به ازای هر سرویس از 25 تا 35 هزار تومان می باشد

اگر راننده در حمل و چیدن وسایل نقش داشته باشد,بعنوان کارگر درنظر گرفته میشود

قیمت باربری به شهرستان ها

ردیف مورد قیمت(تومان) توضیحات
1 اصفهان(وانت بار) 255.000
2 اصفهان(نیسان بار) 345.000
3 اصفهان(کامیون روباز) 410.000
4 اصفهان(کامیون مسقف) 500.000
5 مشهد(وانت بار) 325.000
6 مشهد(نیسان بار) 435.000
7 مشهد(کامیون روباز) 580.000
8 مشهد(کامیون مسقف) 660.000
9 کرج(وانت بار) 90.000
10 کرج(نیسان بار) 110.000
11 کرج(کامیون روباز) 140.000
12 کرج(کامیون مسقف) 190.000
13 شیراز(وانت بار) 395.000
14 شیراز(نیسان بار) 435.000
15 شیراز(کامیون روباز) 550.000
16 شیراز(کامیون مسقف) 650.000
17 تبریز(وانت بار) 335.000
18 تبریز(نیسان بار) 365.000
19 تبریز(کامیون روباز) 400.000
20 تبریز(کامیون مسقف) 600.000
21 قزوین(وانت بار) 215.000
22 قزوین(نیسان بار) 285.000
23 قزوین(کامیون روباز) 270.000
24 قزوین(کامیون مسقف) 300.000
25 اراک(وانت بار) 300.000
26 اراک(نیسان بار) 335.000
27 اراک(کامیون روباز) 370.000
28 اراک(کامیون مسقف) 500.000
29 قم(وانت بار) 235.000
30 قم(نیسان بار) 275.000
31 قم(کامیون روباز) 290.000
32 قم(کامیون مسقف) 300.000
33 سمنان(وانت بار) 200.000
34 سمنان(نیسان بار) 260.000
35 سمنان(کامیون روباز) 330.000
36 سمنان(کامیون مسقف) 450.000
37 کرمان(وانت بار) 515.000
38 کرمان(نیسان بار) 525.000
39 کرمان(کامیون روباز) 600.000
40 کرمان(کامیون مسقف) 670.000
41 کرمانشاه(وانت بار) 315.000
42 کرمانشاه(نیسان بار) 375.000
43 کرمانشاه(کامیون روباز) 400.000
44 کرمانشاه(کامیون مسقف) 530.000
45 ایلام(وانت بار) 400.000
46 ایلام(نیسان بار) 445.000
47 ایلام(کامیون روباز) 490.000
48 ایلام(کامیون مسقف) 700.000
49 همدان(وانت بار) 255.000
50 همدان(نیسان بار) 300.000
51 همدان(کامیون روباز) 350.000
52 همدان(کامیون مسقف) 430.000
53 ارومیه(وانت بار) 300000
54 ارومیه(نیسان بار) 375.000
55 ارومیه(کامیون روباز) 490.000
56 ارومیه(کامیون مسقف) 700.000
57 سنندج(وانت بار) 240.000
58 سنندج(نیسان بار) 315.000
59 سنندج(کامیون روباز) 470.000
60 سنندج(کامیون مسقف) 520.000
61 ساری(وانت بار) 300.000
62 ساری(نیسان بار) 315.000
63 ساری(کامیون روباز) 400.000
64 ساری(کامیون مسقف) 500.000
65 رشت(وانت بار) 265.000
66 رشت(نیسان بار) 325.000
67 رشت(کامیون روباز) 400.000
68 رشت(کامیون مسقف) 560.000
69 گرگان(وانت بار) 295.000
70 گرگان(نیسان بار) 365.000
71 گرگان(کامیون روباز) 430.000
72 گرگان(کامیون مسقف) 570.000
73 اردبیل(وانت بار) 355.000
74 اردبیل(نیسان بار) 405.000
75 اردبیل(کامیون روباز) 410.000
76 اردبیل(کامیون مسقف) 620.000
77 خرم آباد(وانت بار) 285.000
78 خرم آباد(نیسان بار) 305.000
79 خرم آباد(کامیون روباز) 410.000
80 خرم آباد(کامیون مسقف) 580.000
81 زنجان(وانت بار) 245.000
82 زنجان(نیسان بار) 285.000
83 زنجان(کامیون روباز) 310.000
84 زنجان(کامیون مسقف) 470.000
85 بجنورد(وانت بار) 405.000
86 بجنورد(نیسان بار) 495.000
87 بجنورد(کامیون روباز) 760.000
88 بجنورد(کامیون مسقف) 820.000
89 شهرکرد(وانت بار) 265.000
90 شهرکرد(نیسان بار) 295.000
91 شهرکرد(کامیون روباز) 370.000
92 شهرکرد(کامیون مسقف) 470.000
93 اهواز(وانت بار) 355.000
94 اهواز(نیسان بار) 445.000
95 اهواز(کامیون روباز) 510.000
96 اهواز(کامیون مسقف) 700.000
97 زاهدان(وانت بار) 605.000
98 زاهدان(نیسان بار) 695.000
99 زاهدان(کامیون روباز) 860.000
100 زاهدان(کامیون مسقف) 1.120.000
101 بندربوشهر(وانت بار) 445.000
102 بندربوشهر(نیسان بار) 495.000
103 بندربوشهر(کامیون روباز) 600.000
104 بندربوشهر(کامیون مسقف) 720.000
105 بندرعباس(وانت بار) 625.000
106 بندرعباس(نیسان بار) 655.000
107 بندرعباس(کامیون روباز) 710.000
108 بندرعباس(کامیون مسقف) 870.000
109 یزد(وانت بار) 295.000
110 یزد(نیسان بار) 385.000
111 یزد(کامیون روباز) 400.000
112 یزد(کامیون مسقف) 570.000
113 یاسوج(وانت بار) 265.000
114 یاسوج(نیسان بار) 305.000
115 یاسوج(کامیون روباز) 460.000
116 یاسوج(کامیون مسقف) 670.000

کامیون شامل خاور608,خاور808 و ایسوزو میباشد