قیمت باربری ملل بار
باربری ملل با ترخ تعین شده از اتحادیه کل تهران
نرخ جدیداسباب کشی در سال ۲۰۲۰
تمامی قیمت ها باربری وهمچنین نرخ مصوب جدید سال ۹۸شمسی می باشد اما جهت مشاوره، و اخرین قیمت شماره باربری تماس حاصل نماید

۰۲۱۸۸۲۸۱۱۲۷

قیمت باربری

نرخ جدید باربری برا اثاث رای هیعت وزیران سازمان صنعت ومعدن در کشور و قیمت کلا مصوب شده و می باشد و همواره از حساسیت های برخوردار می باشد.
بنابراین بهترین و منصفانه ترین قیمت باربری در سطح شهر تهران را در اختیار شما خواهیم گذاشت که شما مطمعن باشید ک ما با بهترین خدمات و بسته بندی و حمل وسایل شما ما بهترین امانت دار شما هستیم .

قیمت باربری

قیمت اتحادیه وحمل اثاثیه منزل کار متم و قابل برسی می باشد این کاراز حساسیت های زیاد برخوردار بوده است ک چند نکاتی وجود دارد که بابد قبل از اقدام به ان توجه نمایید ،تا شما دچار خسارات مالی زیاد نشوید زیرا باید از هزینه های پرسنل باربری وباربری ملل بار لیستی از تمام قیمت ها را در اختیار داشته باشید تا برای انجام یک باربری خوب برخوردار شوید. شما ب قیمت کم باربری اطمینان نکنید و خودتان قضاوت کنید .
نرخ باربری

حمل اثاثیه منزل

قیمت باربری خاور مسقف،یسوزو، هیوندا
قیمت خاور از ازگل به اقدسیه
قیمت مسقف فلزی ۲۷۰۰۰۰
هزنیه وانت نیسان ۱۴۰۰۰۰

هزینه وقیمت مسقف فلزی از باغ فردوس به تجریش -ایسوزو،خاور،هیوندا
۲۶۰۰۰۰
هزینه و قیمت وانت نیسان ۱۳۵۰۰۰

قیمت باربری ولنجک به زعفرانیه و بلعکس مسقف فلزی خاور،ایسوزو ،هیوندا ۲۸۰۰۰۰

نرخ وانت بار ۱۴۰۰۰۰

قیمت و هزینه بار از ولنجک به نیاورانو بلعکس -خاور#هیوندا،ایسوزو ۲۹۰۰۰۰

هزینه وانت بارنیسان ۱۴۰۰۰۰

قیمت حمل باراز الهیه به ولنجک و بلعکس #خاور#ایسوزو#هیوندا۲۹۰۰۰۰

هزینه وانت نیسان ۱۴۰۰۰۰

هزینه باربری از ولنجک به کامرانیه #ایسوزو #خاوربنز#هیوندا ۲۹۰۰۰۰

هزینه نیسان ۱۴۵۰۰۰۰

قیمت و هزینه باربری از فردوس غرب به باغ فیض #خاور#ایسوزو#هیوندا
۲۷۰۰۰۰

قیمت هزینه وانت نیسان ۱۴۰۰۰۰

قیمت باربری ملل از جنت اباد به شهران #خاوربنز#ایسوزو ۲۸۰۰۰۰

هزینه نیسان وانت ۱۴۰۰۰۰

قیمت و هزینه خاور سازمان برنامه مسقف فلزی خاور#ایسوزو-هیوندا
۲۶۰۰۰۰
هزینه نیسان وانت ۱۴۰۰۰۰

هزینه باربری از پونک به شاهین هیوندا ایسوزو خاور ۲۸۰۰۰۰
هزینه وانت بارنیسان ۱۴۰۰۰۰

هزینه باربری از شهرزیبا به شهرک غرب ۲۹۰۰۰۰خاور وانت ایسوزو

هزینه وانت بار ۱۴۰۰۰۰

هزینه بار از تجریش به شهرک غرب خاور بنز،هیوندا ،ایسوزو ۲۹۰۰۰۰

هزینه وانت نیسان ۱۵۰۰۰۰

هزینه باربری خاور مسقف فلزی از کاشانی به شهرزیبا ۲۸۰۰۰۰خاور ،ایسوزو ،هیوندا

هزینه نیسان بار وانت بار۱۴۵۰۰۰

هزینه باربری از تهرانسر به پونک خاورمسقف بنز ،ایسوزو ، هیوندا۳۰۰۰۰۰
هزینه وانت نیسان ۱۷۰۰۰۰

قیمت باربری و هزینه حمل اسباب کشی از تهران پارس به پونک خاور مسقف فلزی ۳۵۰۰۰۰
هزینه نیسان بار ۱۸۰۰۰۰

هزینه باربری خاور مسقف از شهران به شهریار ایسوزو ،هیوندا ۳۵۰۰۰۰

هزینه نیسان باروانت بار ۱۸۰۰۰۰

هزینه از شرق تهران به غرب تهران
خاور هیوندا ایسوزو خاور مسقف فلزی ۳۷۰۰۰۰
هزینه وانت بار نیسان بار ۲۵۰۰۰۰

هزینه از جنوب تهران به عرب تهران هزینه خاور ایسوزو , خاور بنز ،هیوندا
۳۷۰۰۰۰
هزینه وانت نیسان ۲۴۰۰۰۰

هزینه خاور از تهران تا کرج ۴۰۰۰۰۰خاور مسقف فلزی هیوندا ایسوزو
هزینه وانت نیسان ۲۵۰۰۰۰

هزینه باربری از تهران به پردیس خاور مسقف فلزی ۴۵۰۰۰۰

هزینه وانت نیسان ۲۶۰۰۰۰

هزینه اسباب کشی و وسایل و خدمات ارائه شده و دقتت در حین انجام کاربه مراحل تعین شد می باشد برای بهرمندی از قیمت خوب و مناسب و به صرفه بودن نرخ اتحادیه باربری با شماره های تماس باربری تماس برقرار کنید قیمت های خاور و نیسان بار از زمان درب منزل محسوب می گردد و قیمت کامیون ۲ ساعته می باشد